Brief NL Actief aan staatssecretaris Blokhuis

Vandaag begint de campagne #wewillenweer van NL Actief, de brancheorganisatie waar wij bij zijn aangesloten. In het stuk dat ik vanmorgen heb geschreven gaf ik al aan dat ik het gevoel heb dat wij harder moeten schreeuwen om gehoord te worden.

Dat gevoel onderschrijf ik nog steeds ten volste, maar ik weet ook dat er achter de schermen toch een heleboel inspanningen zijn vanuit NL Actief. Bijgaand deel ik dus ook even deze brief die NL Actief vorig week aan staatssecretaris Blokhuis  heeft gestuurd. Deze wilde ik jullie niet onthouden, want ik deel de verbazing van NL Actief!

_______________________


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. staatssecretaris de heer Blokhuis
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Ede, 16 februari 2021

Onderwerp: Sociaal noodpakket tegen eenzaamheid en coronakilo’s


Geachte heer Blokhuis,

Met belangstelling, maar ook met verbazing over de aangedragen oplossingen, hebben wij
jongstleden vrijdag kennis genomen van het besluit van het kabinet om een noodpakket van 200 miljoen euro beschikbaar te stellen om de psychologische en maatschappelijke schade van de coronacrisis op te vangen. Met dat geld moet de eenzaamheid onder ouderen en jongeren en de coronakilo’s worden aangepakt. Een belangrijk punt, dat wij volledig onderschrijven.

In een reactie gaf u aan dat ‘Nederland niet alleen een zorgcrisis en een economische crisis kent, maar ook een welzijnscrisis’. Dat is precies de boodschap die wij al bijna een jaar lang verkondigen en meermaals hebben neergelegd bij de betrokken ministeries en hun bewindspersonen. Tegen die achtergrond juichen we het toe dat de regering nu ook erkent dat de coronacrisis een grote negatieve invloed heeft op de mentale en fysieke fitheid, gezondheid en vitaliteit van Nederlanders, en daar op anticipeert.

Onze verbazing stoelt op de oplossingen die u aandraagt: bestaande programma’s - zoals de
‘luisterlijn’ - uitbreiden, bibliotheken en buurthuizen ruimer openstellen voor ontmoetingen binnen de coronaregels, bewustwording van gezonde leefstijl, leefstijlcoaching. 

Het begeleiden van mensen van alle leeftijden naar een gezonde(re) leefstijl gebeurt al dagelijks door vele tienduizenden professionals in onze branche. Dat is namelijk dé kerntaak van onze sector. Iedere dag zetten deze professionals zich in om buiten of via digitale lessen de ook door u genoemde doelgroepen - ouderen en jongeren - te inspireren voor en te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl. Zij moeten dat nu online en in de buitenlucht doen, omdat de regering waar u deel van uitmaakt heeft besloten dat de sport- en beweegbedrijven gesloten moeten blijven in het kader van de bestrijding van de coronapandemie. 

Dat u nu voorstelt om andere faciliteiten ruimer te openen om eenzaamheid en coronakilo’s tegen te gaan, kunnen wij dan ook niet rijmen met het besluit om onze sector op slot te houden. Terwijl onze branche nota bene is gespecialiseerd in datgene wat u wilt bereiken met het sociaal noodpakket.

Als uw regering zou besluiten om de sport- en beweegbedrijven weer te openen, slaat u twee vliegen in één klap: Nederlanders kunnen weer werk maken van een fitter, vitaler en gezonder leven én het kost minder geld dan de 200 miljoen euro die u nu uittrekt voor het noodpakket.

We willen u ook graag wijzen op de grote groep jongeren die al aan fitness doet en nu niet terecht kan in de fitnessclubs. Volgens het Mulier Instituut, het sociaalwetenschappelijk
sportonderzoeksinstituut in Nederland, sport 20% van de jongeren tot 25 jaar bij een fitnessclub. Dan praten we over een groep van zo’n 650.000 jongeren.

Wij zouden dan ook graag met u op korte termijn willen overleggen op welke wijze onze branche invulling kan geven aan de ambitie van het kabinet om eenzaamheid en coronakilo’s tegen te gaan. U heeft in eerdere overleggen, onder meer in het kader van het convenant Preventie Gehoorschade, onze branche leren kennen als een sector die graag bereid is om deel van de oplossing te zijn als het gaat om maatschappelijke vraagstukken.

Wij vernemen graag van u of u in wilt gaan op onze uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet,

NL Actief

20 februari 2021

SportStudio Dokkum

Bocksmeulen 33a

9101 RA DOKKUM

KvK nummer

81803559

BTW nummer

NL862225644B01

Openingstijden

Maandag
08:00 - 21.30
Dinsdag
08:00 - 12:00
14:00 - 21.30
Woensdag
08:00 - 21.30
Donderdag
08:00 - 12:00
14:00 - 21.30
Vrijdag
08:00 - 21.30
Zaterdag
09:00 - 13:00
Zondag
10:00 - 13:00