Aanpassing contributiebedragen per januari 2023 a.s.

Voor je het weet is er zomaar weer een jaar voorbij en we bevinden ons inmiddels alweer aan het einde van de Novembermaand. Hoogste tijd om jullie te informeren over de nieuwe contributietarieven voor 2023. We hebben jullie in september al op de hoogte gebracht over de prijsverhogingen die overal om ons heen werden doorgevoerd. Niet alleen de nutsbedrijven hebben hun prijzen enorm verhoogd, ook onze leveranciers, de aanbieders van softwareprogramma's, diensten en abonnementen, ja echt overal zijn ze genoodzaakt om hun prijzen te verhogen i.v.m. de hoge inflatie. Voor sommige producten en diensten was de verhoging zelfs hoger dan 12%! Wij zijn altijd bewust heel transparant hierover en dat zullen we nu ook doen. Dat houdt concreet in, dat wij ook de prijzen van onze programma's en abonnementen zullen moeten verhogen. Zoals je wellicht weet, is er elk jaar de prijsindexering op basis van de inflatiegegevens, die worden gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Meestal gaat het CBS uit van een inflatiepercentage tussen de 2- en 3%, want er wordt gekeken naar het gemiddelde percentage over een kalenderjaar. Over het algemeen is dit altijd een hele redelijke verhoging, dus vandaar dat wij steevast werken met dit cijfer als leidraad. Nu is 2022 een bijzonder jaar geweest met een enorm hoog inflatiepercentage, het nieuws stond er bol van de afgelopen maanden. We kregen onlangs onderstaand bericht in de mail van onze brancheorganisatie NL Actief:

"Elk jaar stijgen de prijzen in Nederland, maar zo extreem als in 2022 is het nog niet geweest. Deze prijsinflatie heeft effect op uw kosten. U heeft daarom de mogelijkheid om een keer per jaar uw tarieven te indexeren. Hiervoor kunt u gebruik maken van het inflatiepercentage gebaseerd op het consumenten prijsindexcijfer (CPI) dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verhogen van de tarieven als gevolg van de prijsinflatie noemen wij inflatiecorrectie. Consumenten kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

In januari 2023 kunt u de prijs van een abonnement maximaal indexeren met 12%. Kijk voor de hoogte van de inflatie bij de ‘jaarmutatie CPI afgeleid’. Het percentage van 12% bestaat uit het gemiddelde van alle maanden van de Jaarmutatie CPI afgeleid 2022."

Ja, je leest het goed, een verhoging van 12%!! Nou, dit gaat bij SportStudio Dokkum eerst nog niet gebeuren... We zullen moeten verhogen, omdat het anders gewoonweg niet uit kan, maar het wordt geen dermate hoge verhoging, hoor! We hebben het even goed uitgerekend voor onszelf en als wij de contributie voor onze abonnementen verhogen met een percentage van 5%, dan is dit voor ons een reële verhoging waar wij verder mee kunnen. Tegelijkertijd vinden we het een hele redelijke verhoging voor onze leden. Kleine rekensom ter illustratie:

Gemiddeld is een abonnement verhoogd met €1,77. Stel je komt 1x per week sporten, dan betaal je per bezoek gemiddeld € 0,44 meer dan nu het geval is. Heb je een onbeperkt abonnement en kom je 2- tot 3x per week sporten, dan valt het extra bedrag per bezoek nog lager uit. Wij zijn van mening dat we het op deze manier goed in de hand kunnen houden zonder dat we onze leden met een enorme verhoging opzadelen. En dat is natuurlijk in het voordeel van ons allemaal!

De nieuwe contributiebedragen komen daarmee op het volgende uit:

Reguliere abonnementen
                                     4-weken                 jaar
1x per week                 €37,75                  €32,50
Onbeperkt                   €48,25                  €43,00
 
Basis Fitness Abonnement   Onbeperkt   €35,75*
(* - vraag aan de balie naar de voorwaarden)
 
Scholier/Student van 12 t/m 22 jaar* & 65+
                                   4-weken                 jaar
1x per week                 €29,50                  €26,25
Onbeperkt                   €39,95                  €36,75
 * - op vertoon van een geldig schoolbewijs

Kidsfitness/Fitness X-tra-abonnement          €22,60
 
De nieuwe contributiebedragen zullen vanaf de incasso van 18 januari 2023 ingaan.

 

21 november 2022

SportStudio Dokkum

Bocksmeulen 33a

9101 RA DOKKUM

KvK nummer

81803559

BTW nummer

NL862225644B01

Openingstijden

Maandag
08:00 - 21.30
Dinsdag
08:00 - 12:00
14:00 - 21.30
Woensdag
08:00 - 21.30
Donderdag
08:00 - 12:00
14:00 - 21.30
Vrijdag
08:00 - 21.30
Zaterdag
09:00 - 13:00
Zondag
10:00 - 13:00