hermes

Last Minute Wijzigingen

ZONDAGMORGENGRITTERS OPGELET
Voor wat betreft de komende zomerperiode gaan we kijken of de zaterdagochtend een geschikt tijdstip is voor de GRIT Strength. De afgelopen jaren hebben we vanaf de meivakantie steeds de GRIT van zondagochtend van het rooster gehaald, maar wellicht kunnen we hem gewoon verplaatsen naar de zaterdag. Dit gaan we de komende weken proberen!

Graag willen we jullie met klem vragen om altijd (voordat je op de fiets of in de auto stapt) op de website te kijken voor de laatste ontwikkelingen. Bij LAST MINUTE WIJZIGINGEN en in het lesrooster passen we dit altijd aan als er wijzigingen zijn i.v.m. ziekte/afwezigheid o.i.d. Ook zetten we dit altijd op onze Facebookpagina!