hermes

Last Minute Wijzigingen

Er zijn op dit moment geen roosterwijzigingen.


Graag willen we jullie met klem vragen om altijd (voordat je op de fiets of in de auto stapt) op de website te kijken voor de laatste ontwikkelingen. Bij LAST MINUTE WIJZIGINGEN en in het lesrooster passen we dit altijd aan als er wijzigingen zijn i.v.m. ziekte/afwezigheid o.i.d. Ook zetten we dit altijd op onze Facebookpagina!